Kaip garso ir konferencijų technologijos stiprina demokratiją Lietuvoje

E-demokratijos projektas išskirtinis tuo, kad yra pilnai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, techninei įrangai skiriama iki 40% projekto biudžeto, likusi dalis skiriama programinei įrangai bei paslaugoms.

Projekto esmė – visose 60-tyje šalies savivaldybių suprojektuoti ir įdiegti elektronines priemones, kurios leistų viešinti savivaldybių Tarybos priimamus sprendimus ir posėdžiuose svarstomus klausimus per visuomenei prieinamus informacinės sklaidos kanalus – vietinę televiziją, internetą. Tuo pačiu pasiekiamas dar vienas tikslas – posėdžių eigos efektyvus valdymas bei priimtų sprendimų kontrolė, nes suprojektuotos diskusijų – elektroninio balsavimo sistemos tampriai sujungiamos su kitomis savivaldybėse naudojamomis dokumentų valdymo sistemomis bei savivaldybės internetiniu tinklapiu. Naujai įrengtos konferencinės sistemos pagalba posėdžiai gali būti filmuojami ir realiuoju laiku transliuojami internetu, visa garso ir vaizdo medžiaga archyvuojama bei talpinama visuomenei laisvai prieinamuose archyvuose.

Iš 60-ties Lietuvos savivaldybių kartu su savo partneriais įdiegėme žemiau išvardintas sistemas 38-ose Tarybos posėdžių salėse:

  • elektroninio balsavimo – diskusijų sistemas;
  • vaizdo sistemas;
  • garso sistemas;
  • posėdžių vaizdo transliavimo bei archyvavimo sistemas;
  • salės automatizuoto valdymo sistemas;
  • dokumentų valdymo sistemas – įdiegta mūsų partnerių, integruota su elektroninio balsavimo – diskusijų sistema;

savivaldybės interneto tinklapiai – įdiegta mūsų partnerių, integruota su elektroninio balsavimo – diskusijų sistema bei posėdžių vaizdo transliavimo – archyvavimo sistema.
Visose projektuose buvo naudojama danų kompanijos DIS skaitmeninė konferencijų sistema DCS6000, vidutiniškai kiekvienoje savivaldybės salėje įrengiant 20-30 vienetų diskusijų sistemos pultų (portatyvių arba stacionarių), garso valdymui naudojant BIAMP skaitmeninius garso procesorius Nexia, Bittner Audio stiprintuvus bei Martin Audio garso kolonėles. Vaizdo informacija pateikiama Adeo, Projecta projekcijai skirtuose ekranuose, panaudojus NEC vaizdo projektorius arba LCD displėjus. Posėdžių salėse buvo sumontuotos automatiškai valdomos konferencinės SONY vaizdo kameros, ViewCast vaizdo signalo skaitmenizavimo kompiuterinės plokštės. Visuose projektuose naudojama kompanijos DIS programinė įranga SW6000, kuri buvo adaptuota lietuvių kalbai. Sistemos „širdis“ – valdiklis Crestron MP2E, naudojamas kaip vaizdo, diskusijų, garso sistemų centrinis valdymo mazgas. Diskusijų mikrofonų valdymas, kamerų pozicijos keitimas, kamerų padėties diskusijų pultų atžvilgiu nustatymas, papildomų salės įrenginių garso lygių nustatymas bei vaizdo signalo išvedimas į salės ekraną atliekamas operatoriaus kompiuterio interneto naršyklės pagalba.

Didesnės apimties projektuose Audiotonas panaudojo vaizdo transliacijų bei archyvavimo programinę įrangą DIS SW7000 arba SmartVideo. Ši projekto dalis tampriai susijusi su savivaldybės internetinio puslapio turinio valdymo sistema, kurios pagalba visa informacija tiek apie įvykusius posėdžius tiek apie būsimiems posėdžiams ruošiamus svarstyti klausimus tampa prieinama plačiam vartotojų ratui ir suteikia galimybę dalyvauti demokratiniame visuomenei rūpimų klausimų svarstyme.

Gauk pasiūlymą

Siūlome sprendimus ir produktus skirtus verslo, švietimo, pramogų industrijos ar individualių poreikių techniniam įgyvendinimui. Kreipkitės į mus dėl konsultacijos, mažmeninės ar dideminės prekybos, sistemų projektavimo ar instaliavimo bei visais kitais klausimais.

Gauk pasiūlymą

Siūlome sprendimus ir produktus skirtus verslo, švietimo, pramogų industrijos ar individualių poreikių techniniam įgyvendinimui. Kreipkitės į mus dėl konsultacijos, mažmeninės ar dideminės prekybos, sistemų projektavimo ar instaliavimo bei visais kitais klausimais.

Kiti projektai

Išmani renginių salė studentams

Sprendimai:
Garso įranga
Apšvietimo įranga
Projekcinė sistema su motorizuotu ekranu
Sprendimai:
Garso įranga
Apšvietimo įranga
Projekcinė sistema su motorizuotu ekranu

Naujosios technologijos Kauno valstybinio muzikinio teatro scenoje

„Hilton Garden Inn Vilnius City Centre“ ir Live SQUARE konferencijų centras