Aplinkos apsauga

Esame sertifikuoti pagal aplinkos apsaugos vadybos sistemų sertifikavimo standartą ISO 14001:2015 (vadybos sistemas sertifikavo UAB „Sistemų registras“).

Mūsų klientams tai svarbu, nes:

  • vykdydami savo veiklą siekiame kuo mažesnio neigiamo poveikio aplinkai;
  • efektyviai naudojame gamtinius ir energetinius resursus;
  • atsakingai tvarkome savo veikloje susidarančias atliekas ir užtikriname saugų jų laikymą bei utilizavimą.