Naujosios technologijos Kauno valstybinio muzikinio teatro scenoje

2019 metų pabaigoje iš esmės rekonstravome Kauno valstybinio muzikinio teatro scenos technologijas. Per pusmetį buvo atlikti visų scenos senųjų mechanizmų demontavimo darbai ir sumontuota moderniausia SIL3 saugumo lygį atitinkanti scenos dekoracijų ir apšvietimo tiltų kėlimo įranga, valdoma viena iš pažangiausių Europoje Olandijos firmos „Trekwerk“ kompiuterine sistema. Per neilgą laikotarpį buvo pilnai demontuota pasenusi ir nesaugi dekoracijų kėlimo įranga, demontuotos senosios galerijos. Sumontuotos naujos plieninės konstrukcijos, žymiai pagerinusios scenos eksploatacines sąvybes, suteikiant teatro techniniam ir kūrybiniam personalui daug patogesnes darbo sąlygas ir platesnes galimybes kūrybinei bei techninei teatro veiklai. Sumontuotos naujos scenos grindys, naujas techninio aukšto konstruktyvas, platesnės galerijos ir patogūs techniniai laiptai. Išmontavus senuosius rankomis valdomus kontrasvorinius dekoracijų mechanizmus, išsiplėtė scenos erdvė, pagerėjo scenos akustinės sąvybės, iš esmės pasikeitė scenos estetinis vaizdas.

Rekonstrukcijos metu yra sumontuoti 34 komplektai motorizuotų greitaeigių dekoracijų keltuvų su tolygiai reguliuojamu greičiu iki 1,5m/s, 5 nauji prožektorių tiltai, modernūs valdomi pultai su intuityvia ir gausybę funkcijų turinčia interaktyvia vartotojo sąsaja. Sumontuota orkestro duobės motorizuota platforma, kurią pakėlus į scenos grindų lygį, gali būti suformuojama padidinta scenos erdvė į žiūrovų salės pusę.

Rekonstrukcijos metu buvo sukomplektuotos mobilios 2,4x2m matmenų keturios autonomiškai judančios grindų platformos. Šios platformos galinčios transportuoti iki 1000kg svorio dekoracijas gali būti suprogramuotos judėti pagal numatytą scenarijų sinchroniškai, tokiu būdu užtikrinant visiškai naujas ir Lietuvoje dar nenaudojamas scenografijos galimybes. 

Scenos rekonstrukcijos metu buvo atlikti ir kiti teatro kokybiškai veiklai svarbūs darbai – įdiegta nauja scenos erdvės garso sistema, orkestro muzikantų garso monitoringo sistema su individualiai kiekvienam muzikantui prijungiamomis ir valdomomis ausinėmis. Atnaujinta scenos meninio apšvietimo sistema, įrengiant papildomas šviestuvų valdymo linijas, sumontuota nauja darbinio ir repeticinio apšvietimo sistema, papildyta vaizdo įrašymo ir transliavimo sistema, modernizuota režisieriaus padėjėjo darbo vieta ir atlikti kiti nedideli, bet taip pat reikalingi teatro darbuotojams scenos patalpų remonto darbai. Patogesniam darbui spektaklių metu, scenos grindyse ir galerijose sumontuotos „Blue light“ signalinio apšvietimo sistemos, valdomos kartu su meninio apšvietimo prožektoriais.