Ko reikia, norint būti išgirstam ir suprastam LR Seime

Lietuvos Respublikos Seimas, Gedimino pr. 53, Vilnius

Didėjant techniniams reikalavimams garso sistemai, analoginio garsinio signalo paskirstymas – apdorojimas bei valdymas tapo apsunkintas. Atsiradus naujiems pastatams, papildomoms salėms, įvairioms pasitarimo salėms ryšys tarp salių analoginio signalo principu dėl kabelių kiekio ir atsiradusių trikdžių juose nebeatitiko šiuolaikinių reikalavimų.

Konsultuojantis su Seimo informacijos technologijų ir telekomunikacijų eksploatavimo specialistais dėl būtinų ryšių tarp posėdžių, pasitarimų salių bei ryšio su TV ir radiju, buvo įdiegta skaitmeninė garso sistema.

Sistema sukurta remiantis firmos BIAMP įrenginiais bei jų funkcionavimu kompiuteriniuose tinkluose. Visi naudojami BIAMP Audia Flex CM garso procesoriai ir išplėtimo moduliai sujungti Cobranet tinklu Cat5e kabeliu arba šviesolaidžiu, skirtu garso informacijos perdavimui tarp šių įrenginių.

Naudojant BIAMP įrenginius, trijuose pastatuose, įvairiose patalpose, buvo sukurta:

  • 228 analoginio signalo įvesčių,
  • 242 analoginio signalo išvesčių,
  • 472 CobraNet įvesties bei išvesties kanalus,
  • Ryšys su pranešimų ir priešgaisrine evakuacijos sistemomis,
  • Įrengta sistema leidžia plėstis iki 1024 CobraNet įvesties bei išvesties kanalų.

Naudojant papildomus BIAMP garso procesorius, atsiranda galimybė praplėsti sistemą į naujai statomus pastatus. Audia Flex CM garso procesoriai ir išplėtimo moduliai sujungti Cobranet tinklu Cat5e kabeliu arba šviesolaidžiu, skirtu audio informacijos perdavimui tarp šių įrenginių.

Sistemos valdymas vyksta Ethernet tinklu. Prie šio tinklo sistemos valdymui galima prijungti papildomus kompiuterius, tai leidžia kiekvienoje salėje, patalpoje turėti nepriklausomą operatyvų valdymą. Nesvarbu, kurioje darbo vietoje yra garso operatorius, jis gali „matyti“ ir valdyti bet kurią iš norimų salių. Nukreipti bet kurio mikrofono signalą į bet kurią trijų pastatų salę, kabinetą radijo bei TV reikmei.

BIAMP sistemų programavimui naudota BIAMP Audia programinė įranga.  Struktūriškai valdymo programą sukūrėme iš atskirų tarpusavyje susijusių dalių. Kiekviena dalis skirta aptarnauti skirtingus rūmus ir atlikti skirtingas funkcijas. Tai padaryta, norint išvengti papildomų ryšių tarp Audia FLEX CM įrenginių skirtinguose rūmuose, kas padidina sistemos veikimo patikimumą. Teritoriškai programa padalinta į tris dalis (I rūmų, II rūmų ir III rūmų). Tuo siekta išvengti sistemos veikimo sutrikimų, esant nestabiliam ryšiui tarp rūmų. Priklausomai nuo atstumo ryšys tarp įrenginių įgyvendintas Cat5 kabeliu arba šviesolaidžiu.

Sistemos valdymui ir joje vykstančių procesų atvaizdavimui naudojama BIAMP „daVinci“ programinė įranga. Operatoriaus patogumui esame sukūrę virš šimto valdymo „puslapių“. Iš bet kurio „puslapio“ į bet kurį „puslapį“ operatorius gali pereiti vienu „pelytės“ spragtelėjimu. Tai leidžia atlikti įvairias komutacijas ir signalų korekcijas iš kiekvieno kompiuterio, prijungto prie Ethernet tinklo bet kurioje vietoje. Norint apriboti vartotojų priėjimą prie programos resursų, naudojama įvairių lygių slaptažodžių sistema.

Operatorius, būdamas bet kurioje darbo vietoje, gali matyti bei valdyti bet kurios salės mikrofonus. Jis gali paskirstyti surežisuotą garsą  į bet kurią salę, į vertimo sistemą radijui ir televizijai. Tokioje sistemoje mechaniniai garso mikšeriai nebenaudojami.