Juozo Miltinio dramos teatras 2020 pasitiko atnaujintoje scenoje

2020 metais Juozo Miltinio dramos teatras Panevėžyje pažymėjo 80-ąsias įkūrimo metines. Dabartinis teatro pastatas buvo pastatytas 1968 metais, o 2019 metais buvo iš esmės rekonstruota didžioji scena, kurioje mes sumontavome modernius scenografijos mechanizacijos įrenginius, naują garso stiprinimo sistemą, vaizdo projektavimo sistemą, tarnybinio ryšio ir transliacijos įrangą, draperijas bei kitas su scenos technine veikla susijusias technologines sistemas. Dėl ypatingų aplinkybių, ribojančių visos Lietuvos veiklą, teatras negalėjo pakviesti žiūrovų į spektaklius, premjeros naujajam sezonui bus ruošiamos dar geresnėmis sąlygomis.

Sprendimai

Dekoracijų ir apšvietimo tiltų keltuvai
Scenos grindų konstrukcija
Garso ir audiovizualinė įranga

Per 2018 ir 2019 metus buvo atlikti visų scenos senųjų mechanizmų demontavimo darbai ir sumontuota SIL3 saugumo lygį atitinkanti scenos dekoracijų ir apšvietimo tiltų kėlimo įranga, valdoma viena iš pažangiausių Europoje Olandijos firmos „Trekwerk“ kompiuterine sistema.

Sumontuotos naujos scenos grindys, renovuotas techninio aukšto perdangos konstruktyvas, atnaujintos galerijos. Išmontavus senuosius pasenusius kontrasvorinius dekoracijų mechanizmus, išsiplėtė scenos erdvė, iš esmės pasikeitė scenos estetinis vaizdas.

Rekonstrukcijos metu yra sumontuoti 35 komplektai motorizuotų greitaeigių dekoracijų keltuvų su tolygiai reguliuojamu greičiu iki 1,5m/s, 6 nauji prožektorių tiltai, 4 taškiniai mobilūs grandininiai keltuvai, motorizuoti  galinės uždangos ir šoninių užuolaidų mechanizmai, modernūs valdomi pultai su intuityvia ir gausybę funkcijų turinčia interaktyvia vartotojo sąsaja.

Scenos priekinėje dalyje sumontuota orkestro duobės keturių motorizuotų platformų ir žiūrovų salę  nuo scenos atskiriančio judančio barjero sistema. Keičiant orkestro platformų padėtis ir keičiant jų tarpusavio pozicijas, galima įvairiai suformuoti scenos priekinės dalies formą, suteikiant galimybes spektaklių režisieriams realizuoti įvairius naujus scenografijos sumanymus, pakeliant spektaklių kokybę bei formuoti įvairų vizualinį vaizdą. Scenos platformas pakėlus į scenos grindų lygį, gali būti padidinta scenos erdvė į žiūrovų salės pusę. Nuleidus platformas ir barjerą į žiūrovų salės grindų lygį, gali būti padidintas žiūrovų vietų skaičius, pastatant priekyje papildomas kėdes. Visas platformas nuleidus į žemiausią 2,8m lygį nuo scenos grindų, suformuojama orkestrinė erdvė muzikiniams spektakliams (orkestro duobė).

Sumontuotas naujas 12m diametro scenos judamas ratas, vietoj senojo susidėvėjusio ir eilę metų nenaudojamo rato. Naujasis scenos ratas sumontuotas į senojo rato vietą, tačiau jo techninės savybės pagerėjo iš esmės. Naujasis scenos ratas yra valdomas iš bendrosios visų scenos viršutinės mechanizacijos įrenginių valdymo sistemos ir jo judėjimas bei greitis gali būti užprogramuotas, kad veiktų sinchroniškai su visomis dekoracijų kėlimo štangomis bei kitais nuotoliniu būdu valdomais įrenginiais. Naujajame scenos rate yra integruoti du automatizuoti aktorių iškėlimo liftai – keltuvai, kuriais du aktoriai gali iškilti iš po grindų į scenos lygį pagal iš anksto užprogramuotą scenarijų.

Scenos rekonstrukcijos metu buvo atlikti ir kiti teatro kokybiškai veiklai svarbūs darbai – įdiegta nauja scenos erdvės garso sistema, atnaujinta scenos meninio apšvietimo sistema, įrengiant papildomas šviestuvų valdymo linijas, sumontuota nauja darbinio ir repeticinio apšvietimo sistema, įrengta režisieriaus padėjėjo darbo vieta ir atlikti kiti nedideli, bet taip pat reikalingi teatro darbuotojams scenos patalpų remonto darbai, atnaujintos scenos grindys.

Juozo Miltinio dramos teatras 2020 pasitiko atnaujintoje scenoje cta

Gauk pasiūlymą

Siūlome sprendimus ir produktus skirtus verslo, švietimo, pramogų industrijos ar individualių poreikių techniniam įgyvendinimui. Kreipkitės į mus dėl konsultacijos, mažmeninės ar dideminės prekybos, sistemų projektavimo ar instaliavimo bei visais kitais klausimais.